Contact  |  Veel gestelde vragen  |  Vragen? 088 - 472 15 16 (lokaal tarief)

Container voor groen afval

Een container huren voor groen afval

 

Wat mag er in een container voor groen afval?

Tuinafval is plantaardig of organisch afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden of snoeiwerkzaamheden van openbaar of particulier groen. Het afval bestaat voornamelijk uit:

 • boomstammen
 • takken, struiken
 • planten, bladeren, gras
 • riet
 • aanhangende grond

Wat kunt u NIET in een container voor groen afval plaatsen?

De volgende afvalstromen worden als verontreiniging aangemerkt en mogen niet worden aangeboden als tuinafval:

 • bouw en sloopafval
 • behandeld hout
 • klein gevaarlijk afval, zoals verf, accu’s, batterijen en olie
 • asbest of asbestverdacht afval
 • dakafval (zoals dakleer, dakgrind of bituum-afval)
 • wit en bruingoed / electrische apparaten, deze kunt u inleveren bij uw gemeente
 • verbrand hout

Let op! indien u meer dan 10% grond of graszoden wilt afvoeren, dan kunt u dit afvoeren onder grondafval