Contact  |  Veel gestelde vragen  |  Vragen? 088 - 472 15 16 (lokaal tarief)

Container huren voor grond, zand en graszoden

Grond container huren

Wat mag er in een container voor grond, zand en graszoden?

Grondafval bestaat voornamelijk uit:

  • (tuin)aarde
  • grond
  • klei
  • zand

Wat kunt u NIET in een container voor grond, zand en graszoden plaatsen?

Het is niet toegestaan om onderstaand (grond)afval af te voeren:

  • grond afkomstig van industrieterreien
  • boomstronken of wortels
  • grond vervuild door asbest
  • grond vervuild door steen, andere materialen of overig afval
  • verbrand hout