Contact  |  Veel gestelde vragen  |  Vragen? 088 - 472 15 16 (lokaal tarief)

Gemengd dakafval

Een container huren voor gemengd dakafval

Wat mag er in een container voor gemengd dakafval?

Gemeng dakafval bestaat voornamelijk uit:

  • dakgrind
  • dakleer teerhoudend en bitumeus
  • aanklevend materiaal (zoals isolatie)
  • 10% hout en/of overige bouwafval

Let op! soortelijk gewicht mag niet > 600 kg per m3

Wat kunt u NIET afvoeren in een container voor gemegd dakafval?

De volgende afvalstromen worden als verontreiniging aangemerkt en mogen niet worden aangeboden als dakafval:

  • behandeld hout
  • asbest of asbestverdacht afval. Neem contact op met de klantenservice
  • klein gevaarlijk afval, zoals verf, accu’s en olie
  • wit en bruingoed / electrische apparaten, deze kunt u inleveren bij uw gemeente
  • verbrand hout